6. Döngü Komutları

6. Döngü Komutlar

yinele Komutu

Bu komut kodlarımızı yineleyerek, diğer bir ifadeyle tekrarlayarak çalışmasını sağlar. Bu yüzden adı da yinele. Bu komut; eğer komutunda olduğu gibi çalışma şartı komutun parantez içindeki ilişkisel komut kısmın doğru olması şartıdır. Burası belli bir zaman sonra yanlış olacak ve döngümüz sonlanacaktır.

Şöyle bir söz dizimi kuralı verelim:

yinele(ilişkisel komut)
doğru olduğu sürece çalışacak komut

Uyarı: Unutmayalım ki; döngümüz mutlaka sonlanmalıdır. Sonlanmayan döngü istenmeyen bir durumdur.

Bu kodları Kodlama Sayfası'na yapıştırıp deneyebiliriz. Kod görselleştirici kodları görsel hale getirip çalışma mantığının daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.

değişken no = 2 // 2
yinele(no < 10) // yanlış
no = no + 1 // 3 4 5 6 7 8 9
yaz no