2. Değişkenler

Programlama yaparken değişken isimli yapılar bizim değerlerimizi sakladığımız ve program ilerlerken farklı değerleri de saklaması mümkün olabilen temel nesnelerdir. Program boyunca farklı tipteki veriler bellekte tutulmalıdır.

İşte, verilerin bellekteki yerlerine ulaşmak değişken denilen bu isimleri kullanmakla mümkündür. Değişkenlere bu ismin verilmesinin nedeni bellekte saklanılan değerlerin programın çalışması esnasında değiştirilebilmesinden kaynaklanır.

Değişken İşlemleri

değişken puan = 90

Şeklinde bir kod ile program puan isminde bir değişken oluşturur ve içerisinde 90 sayı değerini saklar. Bu kod çalıştıktan sonra, bilgisayarın belleğinde bu sayının tutulması için bir hücre oluşturulur ve bu değer biz değiştirene veya program bitene kadar bu hücrede saklanır.

Değişkenlerin nasıl kullanıldığını bir kaç örnek kod inceledikten sonra anlıyor olacaksınız. Varsalım ki dolabımızı açtık, birtakım meyveler var. Bunların kaç tane olduğunu programımız ile bulalım. Haydi, sahip olduğumuz toplam meyvelerin sayısını bulan programı yazalım beraber.

değişken elma = 2 değişken armut = 1 değişken muz = 3 yaz elma + armut + muz

Gördüğünüz gibi elimizde 3 çeşit meyve var. 1-3 satırlarında kodlar ile her bir meyvenin miktarını "=" işareti kullanarak meyve isminde saklıyoruz. 4. satırda ise toplam meyve sayımızı bulabilmek için bunları toplayıp "yaz" isimli komutu kullanarak ekrana yazdırıyoruz.

Tebrikler! İlk programınızı yazmış oldunuz.

function qsa(sel) { return Array.apply(null, document.querySelectorAll(sel)); } //deneme ismindeki tüm editörler codemirror editorü olacak qsa(".deneme").forEach(function (editorEl) { CodeMirror.fromTextArea(editorEl, { mode: "simplemode", readOnly: true, lineNumbers: true, theme: 'eclipse' }); }); //deneme ismindeki tüm editörler codemirror editorü olacak qsa(".oneline").forEach(function (editorEl) { CodeMirror.fromTextArea(editorEl, { mode: "simplemode", readOnly: true, lineNumbers: false, theme: 'eclipse2' }); });