3. Atama Komutları

Bir önceki programımızda da aslında farkettiğiniz üzere, 3 farklı meyve isminde değişkenler oluşturduk. Bunlar sırasıyla her bir meyveden kaç adet olduğunu içlerinde sakladılar. Değişkenler tanımlandığı anda değerler verdik ve toplama işlemine alındıklarında bu değerler ile işlem gördüler.

Atama işleminin belli bir kuralı vardır ve buna programlama dilinde söz dizimi (syntax) adını veririz. Atama işlemi söz dizimi şu şekildedir:

değişken isim = değer Bu ifade tarzı biraz kafa karıştırabilir. Matematiksel eşitlik = anlamına gelen atama işlemi programlamada sağdaki al, bunu solda gördüğün ifadenin değişkenin içine koy demektir.

Gelin işleri biraz daha karmaşık hale getirelim. Örneklerle devam ediyoruz.

değişken a = 5 değişken b = a+3 değişken c = a-b yaz c

Burada ne yaptık? Yine 3 farklı değişken oluşturduk, ama bu sefer değişkenler sabit değerlerle başlamadılar, aksine bir önce tanımlanan değişkenin değerine bağlı bir değerle başladılar. a değişkeni 5 değeri ile başladı. Ardından b bunun 3 fazlası olan 8 değerini aldı.c ise bunların farkına sahip oldu.

function qsa(sel) { return Array.apply(null, document.querySelectorAll(sel)); } //deneme ismindeki tüm editörler codemirror editorü olacak qsa(".deneme").forEach(function (editorEl) { CodeMirror.fromTextArea(editorEl, { mode: "simplemode", readOnly: true, lineNumbers: true, theme: 'eclipse' }); }); //deneme ismindeki tüm editörler codemirror editorü olacak qsa(".oneline").forEach(function (editorEl) { CodeMirror.fromTextArea(editorEl, { mode: "simplemode", readOnly: true, lineNumbers: false, theme: 'eclipse2' }); });