Comment on page

Giriş

mainLogo

Giriş

Bu sayfayı ziyaret ettiğinize göre programlama işine meraklısınız demektir.
Türkçe Programlama Dili (TPD) platformu, diğerlerinden farklı olarak programlama mantığını Türk'lerin ana dili olan Türkçe ile kodlamayı amaçlamaktadır. Bu belge sıfırdan ileri seviyeye programlama ve algoritma geliştirmeyi TPD dili üzerinde anlatmaktadır.
Bu belgeyi, kodlama örnekleri ile beraber tamamladığınızda; basit matematiksel işlemler yapan kod geliştirmeyi, değişkenler oluşturmayı, koşula bağlı olarak kod yazmayı ve döngüler ile kodları nasıl tekrarlı çalıştırabileceğinizi öğreneceksiniz.
Ayrıca yukarıda teknik edinimlerin yanı sıra; uygulama anlamında öğrencinin harf notunu hesaplayan programdan tutunda, bir sayının asal sayı olup olmadığını tespit eden kodun algoritmik olarak geliştirilmesine kadar farklı uygulamaları da yazabilir olacaksınız.
Aşağıda bu dilde yazılmış bir kod göreceksiniz. Görüldüğü üzere, bu kod parçası 3 sayının ortalamasını bulup konsola yazdırmaktadır.
Last modified 3yr ago